TRAFXSAFE_CONNECT_LOGO_CLR_0621-450x66.png

פלטפורמת התוכנה החכמה של TrafxSafe Connect משתמשת בבינה מלאכותית וראייה ממוחשבת כדי לנתח נתוני וידיאו בזמן אמת ולאתר באופן אוטומטי אינטראקציות בעלות פרופיל סיכון גבוה בין משתמשי הדרך השונים ועתידות להוביל לתאונות.

תשתית מצלמות קיימת

ניתוח נתוני תנועה על גבי תשתית מצלמות קיימת במעגל סגור.

ניתוח נתוני רשת הצמתים 

עקוב אחר מדדי דירוג וציוני הבטיחות לכל האינטראקציות המסוכנות ביותר ברשת הצמתים שלך.

עקוב אחר מגמות בטיחות בדרכים

הערך באופן רציף שינויים בחשיפת הסיכון בכל צומת בכדי לקבוע דפוסי קונפליקט ולחזות טוב יותר מגמות הקשורות לתנועות, עונתיות, וזרימת תנועה.

עקוב אחר מגמות בטיחות בדרכים

אמת יעילותם של שיפורים ושינויי תכנון לאורך זמן. השתמש ב TrafxSafe Connect כדי למדוד באופן רציף את מגמות השיפור לאחר ישום הפתרונות בכיכרות וצמתים

תועלות

TrafxSafe Connect מספקת למהנדסי תנועה אמצעי יזום, רציף וזול לקבלת החלטות מושכלות בנושא שיפור הבטיחות בדרכים.

יזום

תוכנן לבטיחות

מתמשך

בטיחות בדרכים באופן מסורתי מזוהה עם בעיות עבר, לאחר שנצפו אירועי תנועה. באמצעות BriskVANTAGE, ניתן לזהות בעיות בטיחות בדרכים לפני התרחשות אירועי תנועה.

החלת טכניקות ניתוחי בטיחות עם ציון בטיחות רב ממדים הכולל מדדים סטנדרטיים בתעשייה כגון TTC, PET ומהירות הרכב, בין כל קבוצת משתמשים בכביש.

אתרים מנוטרים ברציפות על מנת לספק ניתוח היסטורי השוואתי. הדבר תורם לזיהוי מקדים של גורמי סיכון גבוה

קל ומהיר

חסכון בעלויות

דשבורד אינטראקטיבי

ניטור נתונים אוטומטי וניתוח סיכונים בזמן אמת זמינים תוך דקות. התקנה קלה ושילוב במצלמות מחוברות.

הפחתת התלות במתודולוגיות יקרות לאיסוף נתונים ולמחקרי דיווח ארוכים.

לוח מחוונים מבוסס ענן בטיחותי וקל לשימוש המאפשר לך התאמה אישית לצרכים.