בדיקות אוטומטיות לבטיחות בדרכים וניתוח נתוני תנועה בצמתים באמצעות מערכת מצלמות דיגיטליות או ע"ג צילום וידיאו קיים. TrafxSafe עוקב אחר כל משתמשי הדרך ומזהה באופן אוטומטי אינטראקציות ומוקדי סיכון בעלי סבירות גבוהה לתאונות.

ניתוח סיכונים בצמתים 

TrafxSAFE הוא הכלי הטוב ביותר ליישום תהליך יעיל ויזום לניהול בטיחות בדרכים, TrafxSAFE מאפשר הבנה מעמיקה יותר של דפוסי תנועה והתנהגות משתמשים לצורך איתור זיהוי סיכוני בטיחות, הערכה וישום אמצעי נגד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

ניתוח סיכונים ברשת צמתים

זיהוי אתרים בסיכון גבוה ברשת כבישים או צמתים בקלות ובמהירות:

 • דירוג אתרים לפי רמת סיכון בהתבסס על מספר תקריות  מהירות ומדדי מפתח נוספים.

 • ניהול תצוגה על סמך דפוסי תנועה ומאפייני אתרים, לפי שעה ושבוע, גיאומטריה של כבישים ומאפייני שימוש, צור רשימות, דירוגים ומפות לדוחות שלך. כל זאת בעזרת לוח מחוונים אינטרנטי ידידותי

1-Networking-Screening_cropped (1).gif

מדדי בטיחות לכל אתר

דירוג והצגת גורמי הסיכון בכל אתר באמצעות לוח נתונים אינטואיטיבי לפי דרגת חומרה :

 • זהה את גורמי הסיכון בכל אינטראקציה בסיכון גבוה באמצעות סרטוני וידיאו של 10 שניות

 • אתר תנועות בסיכון גבוה על ידי הדמית ריכוזי אינטראקציות לפי סוג, מהירות, וזרימת תנועה לסוג משתמש דרך.

 • השג שליטה על הניתוח שלך באמצעות מדדי בטיחות כגון PET, TTC, מהירות ונפח, תוך הדגשת דפוסי התנהגות לאורך זמן

2.-Diagnosis_Scenarios-page.gif

הצגת פתרונות

הצגת פתרונות אפשריים באופן אוטמטי בהתאם לגורמי הסיכון שנמצאו באתר:

 • סנן בקלות רשימה של פתרונות מוצעים בעזרת הכלי לבחירת אמצעי נגד 

 • בחר מרשימת פתרונות שהותאמו אוטומטית לתוצאות אבחון האתר שלך

 • צור פונקציות בטיחות כדי לחזות טוב יותר התנגשויות

3-Countermeasure-_Selection_Cropped-1.gif

מדידה והערכת שינויים

מדוד והערך את מידת האפקטיביות של פתרונות נבחרים באמצעות יכולות הניתוח ופלטפורמת לוח המחוונים הידידותי שלנו:

 • לפני ואחרי - השווה בין מדדי הבטיחות לפני התערבות ולאחר התערבות בדרך קיימת על מנת להעריך את מידת האפקטיביות של הפתרון הנבחר.

 • בצע מחקרים השוואתיים- השווה בקלות מדדי בטיחות במספר אתרים.

 • אל תחכה 5 שנים לנתוני תאונות - הערך פתרונות מיד לאחר התערבות, בצע שינויים בהתאם באופן מיידי.

4-SafetyEffectiveness_Cropped-1.gif

תועלות

קבע במהירות סוגיות קריטיות בנושא בטיחות בדרכים עבור קבוצות משתמשים שונות, כולל מיקומים מדויקים של אינטראקציות מסוכנות, חומרתן ותדירותן.

זיהוי סיכונים

בטיחות מקסימאלית

דיוק

קבע במהירות סוגיות קריטיות בנושא בטיחות בדרכים עבור קבוצות שונות, כולל מיקומים מדויקים של אינטראקציות מסוכנות, חומרתן ותדירותן.

ניתוחי בטיחות עם ציוני בטיחות רבי ממדים הכוללים מדדים סטנדרטיים בתעשייה כגון TTC, PET ומהירות הרכב, בין כל קבוצת משתמשים בכביש.

רמת דיוק גבוהה מהסטנדרטים המקובלים בתעשיה

אימות 

ע"פ דרישה- תלוי פרויקט

הערך את ביצועי הבטיחות הלא ידועים לפני התערבות ובטיחות בדרכים או אחרי פרויקטי פיילוט. ניתן לזהות בעיות לא ידועות מוקדם יותר, לפני שיתרחשו אירועים חמורים.

החלת טכניקות ניתוחי בטיחות בציון בטיחות  הכולל מדדים סטנדרטיים בתעשייה כגון TTC, PET ומהירות הרכב, לכל קבוצת משתמשים בכביש.

כלים יעילים לקבלת החלטות הכוללים מדדי סיכון, עקומות בטיחות, מפות חום, מהירות וספירה וכן לוח מחוונים לבטיחות מבוסס ענן.

כלי דיווח מתקדמים