top of page


בקרת מכרזים לפרויקטי בנייה ותשתיות

 

יציאה למכרז בנייה ותשתיות עם מסמכי מכרז שאינם בדוקים היטב, עלולה להוביל לחריגות בלתי מתוכננת מהתקציב ומלוחות הזמנים של הפרויקט.

לעתים קרובות קורה שמנהלי הפרויקטים אינם עוברים ביסודיות על המפרטים, על כתבי הכמויות ועל שרטוטי המכרזים שהם מוציאים, והתוצאה – חריגות כספיות, חריגות בלו"ז וויכוחים.

עלות תיקון טעויות אינה יקרה בטרם יציאת הפרויקט למכרז, אך יכולה לעלות ביוקר במהלך ביצועו.

בעבודת בקרת מכרז אנחנו עוברים על השרטוטים, על כתבי הכמויות ועל מפרטי המכרז לפני יציאת המכרז. אנחנו מגלים ומתקנים אי התאמות, ניסוחים גרועים וחסרים או העומדים בסתירה זה עם זה.  

 

ichilov.jpeg
TAU_Logo_2.png
הורדה.jpg

בין לקוחותינו:

הורדה.jfif
ramat-gan-logo-final-ver.png
הורדה.png
bottom of page