top of page
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon


בעזרת אוטוטרן מתכננים מקצועיים בישראל בודקים בקלות וביעילות תנועת כלי רכב תכן על גבי שרטוט אוטוקאד של מערכות כבישים, צמתים, מגרשי חניה, מעגלי תנועה, פטישים, כניסות ויציאות מאתרים ועוד... 
 

גרסה חדשה

10

הדרכה 


אנו מספקים הדרכה שתבטיח את שליטתכם המלאה באוטוטרן, ההדרכה תאפשר לכם להשתמש ביכולות של אוטוטרן שלגלותן לבד יקח זמן רב. בעזרת הדרכה תוכלו לנצל בצורה מיטבית את התוכנה, להנות יותר מהשימוש בה ולראות תפוקה גבוהה יותר מהעבודה איתה. אם עוד לא קיבלתם הדרכה על אוטוטרן - תאמו עימנו בהקדם. 

bottom of page