בדיקת חשבונות סופיים לפרויקטי בניה ותשתיות

 

אנו מבצעים עבור יזמים ורשויות שירותי ביקורת ובקרה פיננסית לחשבונות

פרויקטי בניה ותשתיות. שירותינו מעלה בכמה רמות את הבקרה על התשלום

לקבלן, ומהווה אבטחת איכות לבדיקתו. 

כדאיותה של בקרת חשבונות סופיים על-ידנו מוכחת הן מבחינה כלכלית

והן מבחינת יעול תהליכי אישור חשבונות קבלנים מבצעים.

השירות שלנו מוודא שהחשבון שאושר על ידי המפקח לתשלום אינו מכיל סטיות חישוב ומדידה או טעויות ניתוח מחיר. 

חישובי הכמויות נבדקים בטכנולוגיה חדישה וניתוחי המחיר נבדקים בהתאמה לחוזה ולסטנדרטים המקובלים.

למשרדינו ניסיון בבקרת חשבונות סופיים על פרויקטים רבים בסדרי גודל של עשרות ומאות מליוני שקלים, בתחומי הבניה ובתחומי התשתיות בעבודה עם רשויות ציבוריות, מרכזים רפואיים, מוסדות אקדמיים ותאגידים ציבוריים ופרטיים.

בין לקוחותינו: