top of page
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon


בעזרת AutoTURN מתכננים בישראל בודקים עקבות תנועת כלי רכב תכן על גבי שרטוט אוטוקאד של כבישים, צמתים, מגרשי חניה,ועוד... 
 

10

גרסת AutoTURN Lite
   

גרסת הלייט תאפשר לכם במחיר נמוך לעשות בדיקת עקבה של כלי רכב הבאים כפי שהם מוגדרים על פי "המדריך לרחובות בערים" (משנת 2011) ו "המדריך לתכנון מעגלי תנועה" (משנת 2005) : רכב פרטי, משאית אשפה, רכב מסחרי-9, אוטובוס, אוטובוס שני חלקים, משאית סמי – 12, משאית סמי – 15.5 ומשאית סמי שני חלקי מטען.

עם זאת גרסת הלייט כוללת פחות אפשרויות מהגרסה הסטנדרטית.

 • גרסת הסטנדרט, מעבר ליכולת גרסת הלייט, כוללת:

 1. כוללת כלי רכב נוספים על פי תכן ישראלי  - כבאית, אמבולנס, רכב מסחרי-7, רכב יעודי לפי תקן חניה, ועוד...

 2. כוללת עשרות מחיצות רכב מעשרות מדינות בעולם, כולל כלי רכב שאין להם תקנים בישראל (מיכליות דלק, מובילי כלי רכב, רכבי חירום מסוגים שונים, כלים כבדים במיוחד, ועוד).

 3. מאפשרת להכניס רכבים בייצור עצמי – כמו כלי רכב שונים שאינם נמצאים במדריכי התכנון

 4. מאפשרת בדיקת נסיעה אחורה ברכב עם נגרר (המורכב משני חלקים או יותר) כמו סמיטריילר – בגרסת הלייט לא מתאפשר לבדוק נסיעה אחורה של רכב עם נגרר.

 5. כוללת כלי לבדיקת מעטפות ראות

 6. כוללת יכולת בדיקת ראות בחתך אורך של כביש

 7. כוללת יכולת הקלטת תנועה לסרטון AVI

 •  

 • לנושאים נוספים שיש יתרון לגרסת הסטנדרטית –

 • רשימה מלאה כאן

מידע נוסף 

במידע נוסף נתן לצפות בברושור התוכנה  ובאתר חברת טרנסופט

bottom of page